Metody Pracy

Osteopatia

Jest metodą diagnozowania i leczenia opierającą się na badaniu manualnym, tz. wykonywaniem przez terapeutę za pośrednictwem swoich dłoni. 

Poprzez obserwację ciała pacjenta (oraz badanie napięcia tkanek, zakresu ruchów, reakcji na nacisk, rozciąganie i inne bodźce manualne) terapeuta stara się zlokalizować tzw. dysfunkcje somatyczne, czyli rejony zaburzeń tkankowych, które mogą być związane w sposób bezpośredni z dolegliwościami pacjentami. Traktuje się je jako pewne „blokady”, przez które organizm nie jest w stanie sam rozwiązać zaistniałego problemu.

Dysfunkcja somatyczna charakteryzuje się kilkoma cechami, które można zawrzeć w akronimie TART:

 • Tenderness (tkliwość)– reakcja bólowa tkanki na jej ucisk lub rozciąganie;
 • Asymmetry (asymetria) – asymetria postawy ciała, napięcia tkanek (np rozległości brzuśców mięśni), zakresu ruchu analogicznych stawów;
 • Restricted motion (ograniczony zakres ruchu) – ograniczenie zakresu ruchów w stawach objętych dysfunkcją somatyczną;
 • Tissue texture changes(zmiana struktury tkanek) – obecność w tkankach stwardnień, zrostów i zgrubień (które najczęściej dodatkowo są tkliwe);

I tak, dla przykładu, objawami dysfunkcji somatycznej na bólu kręgosłupa szyjnego będą:

 • wzmożone napięcie / twardość i bolesność mięśni w obrębie szyi;
 • ograniczenie zakresu ruchu szyi i głowy;
 • obecność dolegliwości bólowych w obrębie szyi/głowy;
 • objawy drętwienia, mrowienia lub bólu wędrującego do głowy lub kończyn górnych (jeżeli doszło to ucisku lub podrażnienia nerwów;

W przypadku skręconej kostki natomiast: 

 • bardzo duże ograniczenie ruchu w stawie, ból podczas próby wywołania ruchu;
 • oznaki zaburzenia trofiki tkanki / swobodnego odpływu krwi – np obrzęk stawu;
 • duże napięcie mięśni i ograniczenie ruchomości w obrębie całej kończyny dolnej;
 •  

Zadaniem Osteopaty jest zlokalizowanie dysfunkcji somatycznej oraz jej zniwelowanie za pomocą technik manualnych. Efektem tego działania jest zmniejszenie napięcia tkanek, odciążenie uciśniętych nerwów, naczyń krwionośnych, zwiększenie zakresu ruchu, redukcja odczuć bólowych. Innymi słowy poprzez zniwelowanie „blokady” stwarza się najoptymalniejsze warunki aby organizm pacjenta mógł przeprowadzić proces regeneracji i zdrowienia; 

Każda sesja leczenia osteopatycznego wygląda inaczej, gdyż zawsze dostosowana jest do aktualnego stanu danego pacjenta. Ponadto Osteopata nie ogranicza się w swojej terapii tylko do miejsca występowania dolegliwości, ale bada całe ciało – od narządu ruchu po układ nerwowy i narządy wewnętrzne – aby znaleźć powiązania między obecnym problemem, a zaburzeniami w różnych rejonach ciała. Okazuje się bowiem że ból kręgosłupa nie musi wynikać z przeciążenia rejonu dysku międzykręgowego, a może być bólem rzutowanym ze strony jamy brzusznej, w której doszło np do powstania zbyt dużego napięcia tkanek w obrębie jelit, lub wzmożonego napięcia mięśni przyczepiających się do brzusznej strony kręgosłupa.

Takie spojrzenie na problem pacjenta pozwala na bardzo kompleksową i przyczynową terapię, dającą wymierne, długotrwałe efekty.

Główne terapie wchodzące w zakres Osteopatii:

 1. Osteopatia Strukturalna (Parietalna)
 • techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyn oraz kręgosłupa;
 • ich celem jest przywrócenie właściwego zakresu ruchu i napięcia tkanek okołostawowych; 
 • efektem końcowym, oprócz przywrócenia swobody ruchu, jest również redukcja bólu;
 1. Osteopatia Trzewna (Wisceralna)
 • delikatne techniki mobilizacyjne wykonywane w obrębie tkanek miękkich zewnętrznych powłok brzucha, na przebiegu narządów wewnętrznych;
 • ich celem jest rozluźnienie tkanek otaczających narządy, aby zapewnić im możliwie najlepszą swobodę ruchu, a także optymalne warunki dla transportu krwi i limfy; 
 • efektem końcowym jest nie tylko poprawa pracy narządów wewnętrznych i zmniejszenie dolegliwości od nich pochodzących (np zgaga, zaparcia), ale również odruchowe zmniejszenie dolegliwości bólowych np kręgosłupa czy bioder
 1. Osteopatia Kranio-Sakralna (Czaszkowo-Krzyżowa)
 • bardzo delikatna, relaksująca forma terapii wykonywana w obrębie tkanek głowy, czaszki, szczęki oraz kości krzyżowej;
 • jej celem jest normalizacja napięcia oraz ruchomości wyżej wymienionych tkanek, których zaburzenia mają duże znaczenie przy dolegliwościach typu bóle głowy czy problemy stawu skroniowo-żuchwowego; 
 • dodatkowym efektem terapii jest bardzo duży, wyciszający wpływ na autonomiczny układ nerwowy, co pozwala zmniejszać objawy problemów takich jak przewlekły stres, zaburzenia nerwowe czy zaburzenia snu;
 • zabieg jest mało inwazyjny, a pacjent osiąga podczas niego stan głębokiej relaksacji;

Terapie uzupełniające:

Terapia Tkanek Miękkich

 • mobilizacje i manipulacje wykonywane w obrębie tkanek miękkich okalających stawy – więzadłach, mięśniach, ścięgnach i powięziach; 
 • ich celem jest normalizacja napięcia w/w tkanek oraz zniwelowanie zrostów, które zaburzają wzajemną pracę (ślizg) poszczególnych tkanek/mięśni, oraz tak zwanych mioglejoz i punktów spustowych – stwardnień w obrębie mięśni i powięzi, które mogą być bezpośrednią przyczyną bólu i złego funkcjonowania stawów;
 • efektem terapii, podobnie jak w przypadku Osteopatii Strukturalnej, jest znaczne zwiększenie swobody ruchu stawów i redukcja bó Terapia tkanek miękkich utrwala efekty terapii stawowej; 

Integracja Funkcjonalna

 • szczegółowa analiza funkcjonalna całego ciała / wszystkich stawów, mająca na celu zlokalizowanie tzw. „słabych ogniw” – rejonów najbardziej podatnych na urazy; oraz rejonów największych zaburzeń (napięcia), które mogą wpływać na funkcjonowanie całego narządu ruchu;
 • terapia polega na: wzmocnieniu „słabych ogniw” poprzez odpowiednie ćwiczenia, oraz autoterapii rejonów największych zaburzeń (których pacjent jest uczony aby mógł wykonywać je samodzielnie w domu). Pozwala to na utrwalenie efektów wszystkich opisanych wyżej terapii oraz czynny udział pacjenta w procesie powrotu do zdrowia;”  
Bądźmy w kontakcie

Skontakuj się z nami

Mateusz Wysocki - ZnanyLekarz.pl